E/F H V Nyholms Vej 13-19

Du er her:   Hjem > Forældrekøb - info

Forældrekøb - info

I forbindelse med salg af ejerlejligheder, spørges ofte til om forældrekøb er tilladt:

Ja, det har E/F's bestyrelser hidtil ikke ønsket at blande sig i.

Dog skal man huske på, at jo flere ikke-ejere, der bebor lejlighederne, jo sværere bliver det at sammensætte en fungerende bestyrelse, og i sidste ende kan dette resultere i, at der skal ekstern administrator på E/F H V Nyholms Vej 13-19 med stigende fællesbidrag til følge.

 

Ligeledes er der §8 i vedtægterne (se disse under Dokumenter og Download), som giver bestyrelsen mulighed for at forlange at godkende fortsat fremleje/kontrakter 1 gang per år.

Som hovedregel ønsker bestyrelsen at modtage kopi af fremlejekontrakt inden denne træder i kraft.

 

Den siddende bestyrelse har intet imod fremleje til børn af ejere og andre parter, men det er også vigtigt for alle, at der bevares en almindelig ro og orden i ejendommen, så den ikke får karaktér af at være omdannet til et kollegium med vedvarende støj på hverdage og nætter  m.v., til følge.

Bestyrelsen forbeholder sig derfor muligheden for,  i ekstreme tilfælde, at nægte fortsat fremleje til en beboer, der ikke kan eller vil tage hensyn til andre beboere.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login