E/F H V Nyholms Vej 13-19

Du er her:   Hjem > Gebyrer til EF

Gebyrer til EF

Foreningen bliver drevet på frivillig basis af foreningens medlemmer og bestyrelse.

I visse tilfælde - såsom ejerskifte - benytter foreningen sig af professionelle rådgivere, der assisterer foreningen med finansiel og juridisk assistance.   Pr. 1. juli 2015 opkræver foreningen gebyr for nedenstående:

 

  1. Udfyldelse af ejendomsskema = 1200 DKK (faktureres til ejendomsmægleren).  Bemærk: Allonge fra 1997 til vedtægterne vedr. ejerforeningens sikkerhed i form af "skøde lyst pantstiftende kr. 28000 på hver lejlighed uanset antal andele" skal respekteres, og alle udgifter, der må henfalde ejerforeningens administrator og advokat-assistance for at sikre at tinglysningen gennemføres korrekt, vil blive viderefaktureret til køber.
  2. Ekspedition af førtidsindfrielse af evt. fælleslån = 1200 DKK
  3. Nordea gebyr for førtidsindfrielse af evt. fælleslån = 600 DKK (betales videre til Nordea)
  4. Registrering af overdragelsen, køber = 450 DKK*
  5. Registrering af overdragelsen, sælger = 450 DKK*
  6. Ekstraordinær aflæsning af varme = 480 DKK (Pr. 1. sep. 2019 - opkræves af E/F og betales videre til Ista (Clorius))
  7. Udeblivelse fra arbejdsforpligtelse (arbejdsdag) = 500 DKK**
  8. For sen betaling af fællesbidrag:  Per 1. januar 2016 har bestyrelsen besluttet at håndhæve vedtægternes bestemmelser om rykkergebyr på for sen betaling af fællesudgifter med 200 kr. pr. faktura

 
* Beløbet dækker udførelse af praktiske gøremål og besvarelse af spørgsmål i forbindelse med ejerskifter, hvilket medfører tidsforbrug af såvel foreningens frivillige samt Administrator. Typisk bruges der tid på at afregne eventuelt vaskeriforbrug, til- og frakobling af internet, opsætte nye navneskilte på postkasse og dørtelefon, korrespondance med sagens parter før, under og efter salgets gennemførsel (ejendomsmægler, køber og sælger) samt indsamling af information m.v.
** Der er i foreningen aftalt to årlige arbejdsforpligtelser (”arbejdsdag”), hvortil der indkaldes via foreningens hjemmeside, postkasser samt via opslag i alle opgange. Det forventes, at hver lejlighed stiller med én person (flere er velkomne). Ved udeblivelse opkræves ejeren et gebyr, som går til dækning af de udgifter, som foreningen må afholde for at få arbejdet udført af eksterne håndværkere m.v. Stigning til kr. 500 vedtaget på Generalforsamling 20200701.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login