E/F H V Nyholms Vej 13-19

Du er her:   Hjem > Projekter > Tag + facaderenovering

Tag + facaderenovering

Det oprindelige tag var fra 1929 hhv. 1931 og  vedligeholdtes løbende ved gennemgang og understrygning hvert år eller  hver andet år afhængigt af behov.

I løbet af 2011/12 har ejendommen fået udskiftet taget til et nyt tag, konstrueret med undertag af pløjede brædder, tagpap som undertag samt vingetegl øverst.

De 3 resterende skorstenspiber blev nedtaget samtidig.

 

Der blev samtidig udført en fuld renovering af facaden (fuger, sten, sokler, sålbænke, fliser ved indgangspartier) mod H V Nyholms Vej og en mindre grundig reparation af facaden mod gården.

Der blev monteret nye tagrender + nedløbsrør på begge sider af ejendommen.

 

Financieringen af tagudskiftningen + facaderenovering er dels foregået via løbende opsparing (ca. 20%) og en ekstraordinær indbetaling fra ejerne (ca. 15%). Det resterende beløb et optaget som fælleslån i Nordea Bank, og ydelser på dette lån trækkes kvartalsvist sammen med fællesbidragsopkrævningerne.

Den enkelte ejer kan indfri sin andel af fælleslånet med hele det resterende beløb efter aftale med bestyrelsen - typisk gøres dette ifm. salg af lejligheden. Det understreges, at der ikke kan laves del-indfrielser.

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | test (X)html | test css | Login